Wedstrijdreglement algemeen

 1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt op te volgen.
  Bij het niet naleven van dit reglement volgt onmiddellijk diskwalificatie.
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 2. Bij opkomend onweer wordt de wedstrijd gestaakt; de beslissing hierover berust bij de wedstrijdcommissie van de V.B.G.
 3. De organisatie van de wedstrijd is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die ontstaat voor, tijdens of na de wedstrijd.
 4. Men dient op het aangewezen nummer te vissen. Maximale verplaatsing 1 meter naar rechts of 1 meter naar links van het aangewezen nummer is toegestaan. Men dient haaks op het water te vissen en minimaal 9.50 meter uit de kant.
 5. Eerste signaal: zwaar voeren en vissen. Alleen licht bijvoeren is toegestaan tijdens de wedstrijd.
  Tweede signaal: einde wedstrijd.
 6. Met uitzondering van de stromende Maas is op alle wateren van de V.B.G. twee kilo droog lokvoer per persoon toegestaan.
 7. Het gebruik van gekleurde maden, vers de vase, alsmede het gebruik van een katapult is verboden. Het gebruik van gekleurde kunstmaden is toegestaan.
 8. Alle gevangen vis telt mee, behalve paling, meerval, zalm en zeeforel. Deze vissen dienen direct na vangst te worden teruggezet.
 9. Alle gevangen vis dient levend ter weging te worden aangeboden. De lengte van het leefnet dient minimaal 3 meter te zijn met een doorsnee van 40 centimeter. Leefnetten dienen aan de achterkant goed verankerd te zijn en in het water te blijven tot de weegploeg aanwezig is. Stenen in het leefnet ter verankering zijn niet toegestaan.
 10. De gesloten tijd voor snoek loopt van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei. De gesloten tijd voor snoekbaars en baars loopt van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei. Tijdens deze periode geldt een wettelijk verbod om te vissen met een hengel met de volgende aassoorten: een dood visje, een stukje vis (ongeacht hoe groot), slachtproducten, alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. De worm is het gehele jaar toegestaan.
  NB: een gesloten tijd betekent dat u de betreffende vissoort in die periode direct in hetzelfde water moet terugzetten en in die periode ook niet in uw bezit mag hebben; een gesloten tijd is dus niet een verbod om op die soort te vissen, maar is er om de betreffende vissoort te beschermen en geldt daarom voor iedereen, dus zowel voor sportvissers als beroepsvissers.
 11. Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, tenzij men zich voor de wedstrijd afmeldt bij de wedstrijdcommissie.
 12. Ten slotte: houd het water en de oevers schoon, laat geen afval achter en vermijd onnodige beschadiging van de begroeiing.

 

Wedstrijdreglement voor de vaste stok

 1. Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt op te volgen.
  Bij het niet naleven van dit reglement volgt onmiddellijk diskwalificatie.
  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
 2. Bij opkomend onweer wordt de wedstrijd gestaakt; de beslissing hierover berust bij de wedstrijdcommissie van de V.B.G.
 3. De organisatie van de wedstrijd is niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade die ontstaat voor, tijdens of na de wedstrijd.
 4. Toegestane hengellengte: 9.50 meter plus snoer = in totaal 16 meter. Zinken is verboden: op het moment van vissen moet de dobber het lood dragen en men dient minimaal 9.50 meter uit de kant te vissen.
 5. Men dient op het aangewezen nummer te vissen. Plaatsing van de vlonder één meter links of één meter rechts van het toegewezen nummer is toegestaan. De vlonder dient met de achterpoten op het droge te staan of in een lijn.
 6. Eerste signaal: zwaar voeren en vissen. Alleen licht bijvoeren is toegestaan tijdens de wedstrijd.
  Tweede signaal: einde wedstrijd.
 7. Met uitzondering van de stromende Maas is op alle wateren van de V.B.G. twee kilo droog lokvoer per persoon toegestaan.
 8. Het gebruik van gekleurde maden, vers de vase en levend aas of stukjes vis is verboden, evenals het gebruik van een katapult. Het gebruik van gekleurde kunstmaden is toegestaan.
 9. Alle gevangen vis telt mee, behalve paling, meerval, zalm en zeeforel. Deze vissen dienen direct na vangst te worden teruggezet.
 10. Alle gevangen vis dient levend ter weging te worden aangeboden. De lengte van het leefnet dient minimaal 3 meter te zijn met een doorsnee van 40 centimeter. Leefnetten dienen aan de achterkant goed verankerd te zijn en in het water te blijven tot de weegploeg aanwezig is. Stenen in het leefnet ter verankering zijn niet toegestaan.
 11. De gesloten tijd voor snoek loopt van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei. De gesloten tijd voor snoekbaars en baars loopt van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei. Tijdens deze periode geldt een wettelijk verbod om te vissen met een hengel met de volgende aassoorten: een dood visje, een stukje vis (ongeacht hoe groot), slachtproducten, alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. De worm is het gehele jaar toegestaan.
  NB: een gesloten tijd betekent dat u de betreffende vissoort in die periode direct in hetzelfde water moet terugzetten en in die periode ook niet in uw bezit mag hebben; een gesloten tijd is dus niet een verbod om op die soort te vissen, maar is er om de betreffende vissoort te beschermen en geldt daarom voor iedereen, dus zowel voor sportvissers als beroepsvissers.
 12. Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald, tenzij men zich voor de wedstrijd afmeldt bij de wedstrijdcommissie.
 13. Ten slotte: houd het water en de oevers schoon, laat geen afval achter en vermijd onnodige beschadiging van de begroeiing.