Manon Pelzer heeft zondag 24 maart als een van haar laatste wapenfeiten als burgemeester van de Gemeente Bergen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde in Gennep tijdens de viering van het 100-jarig jubileum van Viswater Beheersvereniging Gennep. Daar ontving Jan Kuppen uit Afferden als voorzitter van deze visclub de versierselen die horen bij zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Kuppen is 70 jaar en werkte tot zijn pensioen bij PostNL. Hij ontvangt de onderscheiding voor de volgende verdiensten:

Van 1999 tot 2001 was hij actief als vrijwilliger bij hengelsportvereniging Het Alvertje in Oostrum en van 2001 tot heden vrijwilliger en voorzitter (2015-heden) bij Viswater Beheersvereniging Gennep. Jan is daar verenigingscontroleur en controleert of leden in het bezit zijn van de juiste visdocumenten en de wet- en regelgeving naleven. Ook was hij lid van de jeugdcommissie en gaf hij visles aan de jeugd. Als voorzitter kreeg hij te maken met een bestuurscrisis in 2017, waarna een nieuw bestuur moest worden gevormd. Naar aanleiding hiervan werd de ledenadministratie van de vereniging ondergebracht bij Sportvisserij Nederland. Onder zijn leiding groeide de vereniging van 1.600 leden in 2017 uit naar 5.100 in 2024.

Daarnaast is Jan sinds 2005 vrijwilliger bij Stichting Bijzonder in Beweging (voorheen: Basissport Limburg). Deze stichting organiseert sportactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Jan co├Ârdineert de wekelijkse biljartgroep in Gennep en ondersteunt bij extra activiteiten, zoals met Sinterklaas.

Sedert 2011 is hij tevens voorzitter van Stichting Goede Doelen Week Afferden waar hij de jaarlijkse collecteweek co├Ârdineert.

Bovendien zet hij zich vanaf 2013 als vrijwilliger in voor carnavalsvereniging De Erdmennekes in Bergen. Tot 2019 was hij actief als chauffeur van het prinsenpaar en de dansmarietjes. Tegenwoordig fungeert hij als gastheer bij de evenementen.

Voldoende redenen voor de Koning om Jan Kuppen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bloemen waren voor zijn vrouw Diny.

Foto’s: Hans v/d Woldenberg