Op zondag 20 november 1949 vierde H.S.V. Maas en Niers haar 25-jarig bestaan. Het jubileum werd gevierd in clublokaal Hotel de Kroon dat door de eigenaar H. Jetten gratis beschikbaar werd gesteld.

HSV25jaar1949
HSV1949namen

Het feest opende met een (zeer druk bezochte) receptie welke werd gehouden van 11.00 tot 13.00 uur. Het bestuur en de feestcommissie hadden vele gelukwensen en bloemen in ontvangst te nemen, onder andere van het college van Burgemeester en Wethouders, de geestelijkheid, zusterafdelingen uit de omliggende plaatsen en niet te vergeten de Harmonie van Gennep die een serenade ten gehore bracht – overigens zó hard dat de vissen in de Maas en in de Niers hun koppen boven water uitstaken! Verder werden er verschillende toespraken gehouden, onder andere door de bondssecretaris, de heer De Laat. In de avond werd het feest voortgezet voor de leden, de vergunninggevers en de genodigden. Na de opening van het feest door de voorzitter begon de avond met een optreden van een toneelvereniging uit Nijmegen. Helaas was dit optreden zo slecht dat het in de zaal zo rumoerig werd dat de vereniging het optreden heeft moeten staken. Tijdens de pauze werd door de heer Van Dinther namens de leden aan de voorzitter een cadeau aangeboden in de vorm van een pendule. De voorzitter dankte diegenen die hieraan hadden meegewerkt. Het feestbal vond plaats op maandag 21 november 1949 en was zeer geslaagd.HSV1949fotoHierboven nog een mooie foto van het bestuur welke ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan is gemaakt. Verder nog een afbeelding met de namen van het bestuur (klik op de afbeelding voor een vergroting).

HET BESTUUR VAN DE JUBILERENDE VERENIGING

Zittend van links naar rechts: T. Coopmans (secretaris), Th. Hendriks (voorzitter), P.Th.A. Ditner (penningmeester).

Staande van links naar rechts: A. Velemans (commissaris), P. Claassen (commissaris), M. van Dinter (tweede voorzitter), J. de Wit (tweede secretaris), H. Bongers (commissaris), Th. Peters (tweede penningmeester).