Op 8 december 1924 werd in Gennep een hengelaarsvereniging opgericht onder de naam ‘Maas en Niers’.

De namen van de dertien oprichters waren: J. Koenen, D. Schaffers, H. Jetten, W. Jetten, L. Roosenboom, J. Mauricks, Th. Mengelberg, E. Schoonwater, Th. Jetten, J. Venhovens, L. Roosenboom, Th. Franken en P. Rievers.

Het eerste bestuur werd gevormd door: J. Koenen (voorzitter), E. Schoonwater (secretaris) en J. Venhovens (penningmeester).

Wegens verhuizing naar Tilburg droeg de voorzitter J. Koenen op de ingelaste vergadering van 24 december 1924 de voorzittershamer over aan de heer E. Schoonwater. Dat was dus zestien dagen na de oprichting van de vereniging.

Op de website van Harm Teunissen is nog een mooie foto van de vereniging uit 1924 gevonden met vermelding van bijna alle namen (Fotogalerij Gennep, categorie ‘mensen’, uit het album van Henk Jaspers, zie eventueel: www.gennepnu.nl/mensen2.htm).HSV1924Foto:
Links boven: Piet Loock. Verder van links naar rechts: Driekus Hendriks, Hen Surig, Thei Hendriks, Piet Achterberg. Daarachter: Piet Rievers, Grad Hoesen. Daarachter: Jan de Groot, Thei Jetten, Antoon Claassen. Daarachter: Koos Roosenboom en iemand waarvan de naam niet bekend is. Dan: mevrouw De Bebber, Louis de Kok. Daarachter niet bekend, Van den Akker, niet bekend. Dan: Herman de Bebber en Klaas Vermeulen. Zittend: Laurez Hendriks, Jan Venhovens en Ger Smits.